Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Pismo do Dyrektor Departamentu Współnej Polityki Rolnej MRiRW w sprawie odblokowania przenoszenia środków z premii

Pismo do Dyrektor Departamentu Współnej Polityki Rolnej MRiRW w sprawie odblokowania przenoszenia środków z premii

W dniach 06 - 16 maja br. Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD przeprowadziła wśród lokalnych grup działania ankietę dotyczącą wykorzystania środków w ramach ogłoszonych naborów na podejmowanie działalności gospodarczej. W ankiecie wzięło udział 188 przedstawicieli LGD...
więcej...
Pismo do Prezes BGK w sprawie pożyczek na realizację projektów własnych i współpracy

Pismo do Prezes BGK w sprawie pożyczek na realizację projektów własnych i współpracy

W dniu 21 marca br. wysłane zostało pismo do Beaty Daszyńskiej-Muzyczka Prezes BGK w sprawie umożliwienia udzielania pożyczek lgd na realizację projektów własnych i współpracy. Zachęcamy LGD do wysyłania pism o podobnej treści na adres: Bank Gospodarstwa KrajowegoBudynek VERSO IIul. Ch...
więcej...
Stanowisko Zarządu Polskiej Sieci LGD w sprawie struktury LGD w nowym okresie programowania

Stanowisko Zarządu Polskiej Sieci LGD w sprawie struktury LGD w nowym okresie programowania

Zarząd Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD na posiedzeniu w dn.  9 marca 2022 r. podjąs stanowisko w sprawie struktury lokalnych grup działania w nowym okresie programowania. Zostało ono przesłane do Pana Henryka Kowalczyka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i ...
więcej...
Odpowiedź DG AGRI

Odpowiedź DG AGRI

W dniu 25 lutego 2022 r. wpłynęła odpowiedź Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwju Wsi Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, w której czytamy:„The provision is thus clear that Member States sha...
więcej...
Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

W dniu 19 stycznia 2022 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD wystąpił do Wolfgang Burtscher  Dyektora Generalnego DG AGRI Komnisji Europejskiej z prośbą o interpretację przepisów art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060....
więcej...
Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

W dniu 20.01.2022 r. odbyło się w trybie zdalnym Posiedzenie Zarządu Polskiej Sieci LGD, w którym uczestniczyli:Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu,Cezary Nowek - Wiceprezes Zarządu,Agata Domżał,Bożena Pełdiak,Joanna Sokólska.W trakcie posiedzenia omawiano:1) Treść projektu pisma skierowan...
więcej...
30-lecie. podejścia LEADER

30-lecie. podejścia LEADER

Na zachodnim wybrzeżu Szwecji w miejscowości Halmstad w dniach 30 listopada - 2 grudnia odbyła się konferencja z okazji 30-lecia podejścia LEADER, której organizatorem był ELARD - europejska sieć lokalnych grup działania.W dniu 30 listopada zorganizowane zostało Walne Zebranie ELARD, w kt...
więcej...
Spotkanie mazowieckich LGD

Spotkanie mazowieckich LGD

W dniu 26 października 2021 r. oraz 7 grudnia 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej dla grup z woj. Mazowieckiego, które odbyły się na obszarze LGD "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" i d...
więcej...
Spotkanie śląskich LGD

Spotkanie śląskich LGD

W dniu 11 paździenika 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w spotkaniu śląski LGD zorganizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Śląskich na terenie LGD Brynica to nie granica. Dyskusja prowadzona pierwszego dnia poświęcona  była zagadnieniu RLKS w Pols...
więcej...
Forum warmińsko-mazurskich LGD

Forum warmińsko-mazurskich LGD

W dniach 7 - 8 paździenika Agata Domżał i Piotr Sadłocha uczestniczyli w Forum zorganizowanym przez Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur, na którym poprowadzili szkolenie i warsztaty dot. Smart Villages....
więcej...
Logowanie