Uklad: default;cID: 223;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;

Odpowiewdź MRiRW w sprawie przesuwania środków z premii

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem WPR.wao.510.77.2022 z dn. 22 czerwca 2022 r. nie wyraziło zgody na zmianę umowy ramowej, która umożliwiłaby LGD przesunięcie środków z działań związanych z tworzeniem miejsc pracy. Treść pisam w załączniku.

Logowanie