Uklad: aktualnosci;cID: 118;parentid: 88;parentid2: 1;parentid3: 0;

Edukacja

Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jak zaktywizować i zintegrować seniorów z okolicznych gmin? Na to pytanie odpowiada projekt, którego celem była aktywizacja, edukacja i integracja środowiska osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". Do p...
więcej...
EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD

EKOLOGIA, REKREACJA, PROMOCJA, ZDROWIE. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych poprzez utworzenie szlaków turystycznych, wymianę doświadczeń oraz promocję produktów lokalnych obszarów partnerskich LGD

Lokalne Grupy Działania działające po sąsiedzku, często mierzą się z tymi samymi problemami, jak również mają podobny potencjał. Dlatego warto zwrócić uwagę na projekty współpracy jakie realizują.Oto przykład takiej współpracy LGD EUROGALICJA oraz Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zi...
więcej...
e-Kraina Ducha Gór

e-Kraina Ducha Gór

Wiele z projektów współfinansowanych przez LGD to projekty, których odbiorcą mają być m.in turyści. W regionach rozwiniętych turystycznie, bardzo ciekawymi pomysłami wydają się te, które kładą nacisk na promowanie turystyki zrównoważonej, czyli tej którą omija cały masowy ruch.W ...
więcej...
Dobre praktyki w cieniu wulkanu

Dobre praktyki w cieniu wulkanu

Czasem skarżycie się na niską rozpoznawalność projektów PROW i brak wiedzy na temat zrealizowanych projektów. Niestety zauważyliśmy dużą aktywność beneficjentów na etapie składania wniosków. Po realizacji projektów ich zapał do promocji swoich działań już nieco słabnie.To co po...
więcej...
Magazyn Krainy Ducha Gór

Magazyn Krainy Ducha Gór

A co powiecie na zrealizowany w ramach dobrych pomysł wydawania czasopisma poruszającą tematykę turystyki indywidualnej, aktywności na świeżym powietrzu, zdrowego odżywiania, ekologicznego podejścia do turystyki, zrównoważonego rozwoju regionu, który nastawiony jest na świadomych turyst...
więcej...
Dziedzictwo dla Przyszłości

Dziedzictwo dla Przyszłości

Jak budować więzi międzypokoleniowe, a przy okazji ocalić od zapomnienia wspomnienia dotyczące najbliższej okolicy, jakie mają jej najstarsi mieszkańcy?Taki międzynarodowy projekt odpowiadający na to pytanie zrealizowała Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński wraz z LGD Aktywni Razem,...
więcej...
„Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”

„Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”

  Czy na Waszych obszarach zauważacie migrację młodych, wykształconych i przedsiębiorczych osób oraz związanym z tym zanik tradycji i tożsamości kulturowej? Czy w waszych małych miejscowościach jest coraz mniej miejsc spotkań i zabaw mieszkańców? Jeśli tak, to powinniście bli...
więcej...
Chłopska Szkoła Biznesu

Chłopska Szkoła Biznesu

  Chłopska Szkoła Biznesu to symulacyjno planszowa gra ekonomiczna, jedyny taki produkt w Polsce, którego autorami są pracownicy Małopolskiego Instytutu Kultury. Dzięki różnorodności możliwych do poruszenia zagadnień (np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy o społeczeństwie) może...
więcej...
EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

Partnerska współpraca pomiędzy podmiotami pozwoliła wypracować i wdrożyć koncepcję EkoMuzeum oraz stworzyć uzupełniającą się ofertę turystyczno-edukacyjną dla turystów oraz wypracować promocję atrakcji turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego, lokalnego dziedzictwa kulturowego i p...
więcej...
Animator społeczności lokalnej

Animator społeczności lokalnej

Animator społeczności lokalnej to operacja polegająca na całorocznym bezpośrednim kontakcie animatora z mieszkańcami powiatu goleniowskiego. Animator pomaga mieszkańcom w procesie tworzenia i kształtowania społeczności, kreatywnego uruchamiania i wyzwalania potencjału ludzi. Ważnym aspek...
więcej...
Logowanie