Uklad: default;cID: 270;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
Animator społeczności lokalnej

Animator społeczności lokalnej


Animator społeczności lokalnej to operacja polegająca na całorocznym bezpośrednim kontakcie animatora z mieszkańcami powiatu goleniowskiego. Animator pomaga mieszkańcom w procesie tworzenia i kształtowania społeczności, kreatywnego uruchamiania i wyzwalania potencjału ludzi. Ważnym aspektem pracy animatora jest wspieranie aktywności liderów i animatorów lokalnych, którzy już działają na terenie LGD oraz stymulowanie procesów, które doprowadzały do motywowania społeczności w ich działaniu.” - Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego
W roli animatora występowało Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, dzięki temu mieszkańcy obszaru LSR mieli możliwość uczestnictwa w 138 bezpośrednich spotkaniach w zakresie:
• zajęć animacyjno - integracyjnych mieszkańców,
• szkoleń nt. możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzeniu,
• pomocy przy tworzeniu dokumentów strategicznych dla Twojej wsi,
• organizacji spotkań z mieszkańcami nt. wizji zmian wsi,
• zwiększenia oferty kulturalno-edukacyjnej,
• zwiększenia zainteresowania turystyką wiejską i produkcją eko-żywności,
• informowania o możliwościach wsparcia dla organizacji pozarządowych, w tym współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi (NGOs), ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP), grupami nieformalnymi (GN), klubami seniora (KS).
Ze spotkań skorzystało ponad 940 osób w tym osoby z grup defaworyzowanych.


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego
tel. 504 062 884
e-mail: biuro@liderpowiatu.pl

www.liderpowiatu.pl

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie