Uklad: default;cID: 4;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Władze

Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu (p.sadlocha@lgd-srws.pl),
Agata Domżał - Wiceprezes Zarządu (agata.domzal@gmail.coml),
Tomasz Piłat - Członek Zarządu (tp13@wp.pl),
Bożena Pełdiak - Członek Zarządu (prezes@kwiatlnu.eu),
Katarzyna Sylwanowicz - Członek Zarządu (biuro@lgdzs.pl)

Logowanie