Uklad: default;cID: 4;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Władze

Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu (p.sadlocha(at)lgd-srws.pl),
Cezary Nowek - Wiceprezes Zarządu (cezary.nowe(at)razemdlaradomki.pl),
Agata Domżał - Członek Zarządu (agata.domzal(at)gmail.com),
Bożena Pełdiak - Członek Zarządu (prezes(at)kwiatlnu.eu),
Joanna Sokólska - Członek Zarządu (jsokolska(at)wp.pl).

Logowanie