Pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia przygotowawczego
W imieniu lokalnych grup działania z województwa: Lubelskiego, Łódzkiego i Podlaskiego w zwiazku z sytuacją, która zaistniała w trakcie ogłoszonego naboru na wsparcie przygotowawcze skierowane zostało pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej. Wskazujemy w nim nasze zaniepokojenie podejmowanymi w ramach tych naborów działaniami, jednocześnie  prosimy o podjęcie stosownych środków mających na ce...
więcej
LEADER - perspektywy na przyszłość
  Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD rozpoczęła realizację umowy nr SOW/62022/009 w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023.   Operacja polegać będzie na zebraniu przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem LSR finansowanych ze srodków PROW 2014-2020 i rozpowszechnianiu ich poprzez publikację na stronie Internetowej: www.pslgd.pl, wydaniu publikacji oraz organiza...
więcej
Logowanie