Uklad: default;cID: 273;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego


Partnerska współpraca pomiędzy podmiotami pozwoliła wypracować i wdrożyć koncepcję EkoMuzeum oraz stworzyć uzupełniającą się ofertę turystyczno-edukacyjną dla turystów oraz wypracować promocję atrakcji turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego, lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz historii i tradycji.

EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego to sieć rozproszonych na obszarze 12 gmin obiektów, miejsc, organizacji społecznych, gospodarczych, instytucji publicznych, partnerów indywidualnych, czyli Członków EKOMUZEUM, którzy stanowią "żywą" kolekcję, obrazującą wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek jego mieszkańców.
EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego tworzy indywidualne produkty turystyczne swoich Członków oraz sieciowy produkt turystyczny Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego, jako kompleksowa oferta i spójny produkt turystyczny (obiekty, kolekcje, aktywności, produkty i usługi).

Głównym celem powstania EkoMuzeum Krainy Kanału Elbląskiego jest zachowanie, eksponowanie lokalnych tradycji, form gospodarowania, charakterystycznego rzemiosła, a także samego sposobu życia poprzez: prezentacje, warsztaty i pokazy organizowane przez mieszkańców.

EKOMUZEUM wciąż „żyje”, prowadzi różne formy udostępniania swoich zasobów w czterech kategoriach - usługa noclegowa, gastronomiczna, edukacyjna, produkt turystyczny.

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
55 643 58 45
e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl

www.kanal-elblaski-lgd.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie