Uklad: default;cID: 373;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jak zaktywizować i zintegrować seniorów z okolicznych gmin? Na to pytanie odpowiada projekt, którego celem była aktywizacja, edukacja i integracja środowiska osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie". Do projektu zaproszono osoby po 60 roku życia, w tym osoby niepełnosprawne.
Uczestnicy projektu brali udział w jednodniowych wyjazdach, dzięki którym integrowali się, poznawali nieznane dotąd zakątki regionu, zwiedzali zabytki, a biorąc udział w warsztatach poznawali niezwykle ciekawych ludzi: rękodzielników i artystów z naszego terenu. Ciekawostką projektu było to, że w każdym konkretnym wyjeździe celowo brali udział mieszkańcy tylko dwóch sąsiadujących gmin. Dzięki temu nastąpiła duża integracja sąsiadów, a podpatrzone podczas wizyt pomysły łatwiej później wnieść w życie mieszkając nie opodal.
Dodatkowo, dbając o kondycję fizyczną i psychiczną seniorów zorganizowano szkolenie z Nordic Walking. Otrzymane na czas szkolenia kijki, każdy mógł zatrzymać dla siebie, jako zachętę do dalszych spacerów.

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
tel. 768728718
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Logowanie