Uklad: default;cID: 351;parentid: 118;parentid2: 88;parentid3: 1;
Dobre praktyki w cieniu wulkanu

Dobre praktyki w cieniu wulkanu

Czasem skarżycie się na niską rozpoznawalność projektów PROW i brak wiedzy na temat zrealizowanych projektów. Niestety zauważyliśmy dużą aktywność beneficjentów na etapie składania wniosków. Po realizacji projektów ich zapał do promocji swoich działań już nieco słabnie.
To co powinniśmy wymagać lub w czym powinniśmy pomagać beneficjentom, to zadbanie o dobrą dokumentację fotograficzną i video osiągniętego celu. Bez tego w dzisiejszych czasach nie da się sprzedać nawet najlepszego produktu. Dobra dokumentacja foto-video daje nam możliwość promocji w mediach społecznościowych, stronach internetowych, przy okazji publikacji przewodników, lokalnych i ogólnopolskich mediach.
Stowarzyszenie Kraina św. Anny wraz z Lokalną Grupą Działania „Górna Prosna” i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Stradunia w celu budowy rozpoznawalności zrealizowanych projektów na obszarze swojej działalności zrealizowała operację składającą się z dwóch zadań.
„Realizacja operacji rozpoczęła się od ogłoszenia konkursu dla beneficjentów PROW 2014-2020, którzy zakończyli realizację swoich projektów. Spośród zgłoszonych dobrych praktyk, Komisja wybrała 5 najlepszych projektów, które zostały nagodzone nagraniem filmu reklamowego, przedstawiającego ich dobrą praktykę. Wszystkie filmy zostały przekazane laureatom do wykorzystania wg własnego uznania. Filmy zostały zamieszczone także na stronach beneficjenta oraz partnerów KSOW. W trakcie realizacji operacji został także napisany artykuł o dobrych praktykach, który został wydrukowany w dwóch lokalnych tygodnikach wydawanych na naszym obszarze. Kolejnym etapem operacji było wydanie publikacji „Dobre praktyki w cieniu wulkanu”, w której zamieszczone zostały wszystkie zgłoszone dobre praktyki.”
link do publikacji dobrych praktyk znajdziecie tutaj
https://annaland.pl/.../dobre-praktyki-w-cieniu-wulkanu.pdf

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie Kraina św. Anny
tel. 48 77 44 67 131
e-mail: biuro@annaland.pl
https://annaland.pl/

 

 Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

 

Logowanie