Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Spotkanie mazowieckich LGD

Spotkanie mazowieckich LGD

W dniu 26 października 2021 r. oraz 7 grudnia 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej dla grup z woj. Mazowieckiego, które odbyły się na obszarze LGD "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" i d...
więcej...
Spotkanie śląskich LGD

Spotkanie śląskich LGD

W dniu 11 paździenika 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w spotkaniu śląski LGD zorganizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Śląskich na terenie LGD Brynica to nie granica. Dyskusja prowadzona pierwszego dnia poświęcona  była zagadnieniu RLKS w Pols...
więcej...
Forum warmińsko-mazurskich LGD

Forum warmińsko-mazurskich LGD

W dniach 7 - 8 paździenika Agata Domżał i Piotr Sadłocha uczestniczyli w Forum zorganizowanym przez Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur, na którym poprowadzili szkolenie i warsztaty dot. Smart Villages....
więcej...
XIX Posiedzenie GTL

XIX Posiedzenie GTL

W dniu 24 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XIX Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejscia LEADER. 10.00 - 10.10 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad posiedzenia.10.10 - 10.30 Info...
więcej...
Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu 17 września i 27 października br. odbyło się w formule wideokonferencji Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD. Protokół wraz załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty/Walne Zebranie....
więcej...
Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania

Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju"

"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łezi są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."   W tragicznych okolicznościach odszedł od nas wspaniały człowiek, założyciel i Prezes Lokalnej Grupy D...
więcej...
Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.  Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alok...
więcej...
Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Zgodnie z ustaleniami z XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych....
więcej...
Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Zgodnie z ustaleniami z XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych....
więcej...
Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz ...
więcej...
Logowanie