Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Odpowiedź DG AGRI

Odpowiedź DG AGRI

W dniu 25 lutego 2022 r. wpłynęła odpowiedź Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwju Wsi Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, w której czytamy:„The provision is thus clear that Member States sha...
więcej...
Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

W dniu 19 stycznia 2022 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD wystąpił do Wolfgang Burtscher  Dyektora Generalnego DG AGRI Komnisji Europejskiej z prośbą o interpretację przepisów art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060....
więcej...
Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Zarządu PSLGD w dn. 20 stycznia 2022 r.

W dniu 20.01.2022 r. odbyło się w trybie zdalnym Posiedzenie Zarządu Polskiej Sieci LGD, w którym uczestniczyli:Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu,Cezary Nowek - Wiceprezes Zarządu,Agata Domżał,Bożena Pełdiak,Joanna Sokólska.W trakcie posiedzenia omawiano:1) Treść projektu pisma skierowan...
więcej...
30-lecie. podejścia LEADER

30-lecie. podejścia LEADER

Na zachodnim wybrzeżu Szwecji w miejscowości Halmstad w dniach 30 listopada - 2 grudnia odbyła się konferencja z okazji 30-lecia podejścia LEADER, której organizatorem był ELARD - europejska sieć lokalnych grup działania.W dniu 30 listopada zorganizowane zostało Walne Zebranie ELARD, w kt...
więcej...
Spotkanie mazowieckich LGD

Spotkanie mazowieckich LGD

W dniu 26 października 2021 r. oraz 7 grudnia 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD uczestniczył w spotkaniach zorganizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej dla grup z woj. Mazowieckiego, które odbyły się na obszarze LGD "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" i d...
więcej...
Spotkanie śląskich LGD

Spotkanie śląskich LGD

W dniu 11 paździenika 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w spotkaniu śląski LGD zorganizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Śląskich na terenie LGD Brynica to nie granica. Dyskusja prowadzona pierwszego dnia poświęcona  była zagadnieniu RLKS w Pols...
więcej...
Forum warmińsko-mazurskich LGD

Forum warmińsko-mazurskich LGD

W dniach 7 - 8 paździenika Agata Domżał i Piotr Sadłocha uczestniczyli w Forum zorganizowanym przez Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur, na którym poprowadzili szkolenie i warsztaty dot. Smart Villages....
więcej...
XIX Posiedzenie GTL

XIX Posiedzenie GTL

W dniu 24 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XIX Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejscia LEADER. 10.00 - 10.10 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad posiedzenia.10.10 - 10.30 Info...
więcej...
Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu 17 września i 27 października br. odbyło się w formule wideokonferencji Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD. Protokół wraz załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty/Walne Zebranie....
więcej...
Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania

Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju"

"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łezi są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."   W tragicznych okolicznościach odszedł od nas wspaniały człowiek, założyciel i Prezes Lokalnej Grupy D...
więcej...
Logowanie