Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

XIX Posiedzenie GTL

XIX Posiedzenie GTL

W dniu 24 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XIX Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejscia LEADER. 10.00 - 10.10 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad posiedzenia.10.10 - 10.30 Info...
więcej...
Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu 17 września i 27 października br. odbyło się w formule wideokonferencji Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD. Protokół wraz załącznikami dostępny jest w zakładce Dokumenty/Walne Zebranie....
więcej...
Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania

Pożegnanie Prezesa Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Rozwoju"

"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łezi są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."   W tragicznych okolicznościach odszedł od nas wspaniały człowiek, założyciel i Prezes Lokalnej Grupy D...
więcej...
Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi. Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.  Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alok...
więcej...
Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Zgodnie z ustaleniami z XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych....
więcej...
Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Pismo do Ministerstwa Rolnictwa w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych

Zgodnie z ustaleniami z XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER, Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo w sprawie Lokalnych Partnerstw Wodnych....
więcej...
Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Sylwia Mielczarek kandydatką LGD do Rady Działalności Pożytku Publicznego

„Zdając sobie sprawę, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu administracyjnego, w tym przypadku najwyższego szczebla, zdecydowałam się kandydować właśnie po to, aby nasz ...
więcej...
XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym XVIII Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. W pierwszej części Posiedzenia Beata Rodak - Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi...
więcej...
Posiedzenie Zarządu w dniu 24.06.2021 r.

Posiedzenie Zarządu w dniu 24.06.2021 r.

W dniu 24 czerwca br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD, na którym omówiono sposób przygotowania Walnego Zebrania Członków oraz założenia budżetu na rok 2022 r....
więcej...
Wdrażanie Smart Village

Wdrażanie Smart Village

W dniu 24 maja 2021 r. zorganizowany został przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polską Sieć LGD panel ekspertów dotyczący sposóbu wdrażania Koncepcji Smart Village. Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Saltarski - Naczelnik Wydziału Inw...
więcej...
Logowanie