Uklad: default;cID: 173;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

Pismo do DG AGRI Komisji Europejskiej

W dniu 19 stycznia 2022 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu PSLGD wystąpił do Wolfgang Burtscher  Dyektora Generalnego DG AGRI Komnisji Europejskiej z prośbą o interpretację przepisów art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.

Logowanie