Uklad: default;cID: 167;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
XIX Posiedzenie GTL

XIX Posiedzenie GTL

W dniu 24 września 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się XIX Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejscia LEADER.

10.00 - 10.10 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
10.10 - 10.30 Informacja o zmianach w związku z okresem przejściowym - przedstawiciel Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW.
10.30 - 11.00 Dyskusja.
11.00 - 11.30 Założenia wyboru LGD na nowy okres programowania - przedstawiciel Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, MRiRW.
11.30 - 12.30 Dyskusja.
12.30 - 12.45 Przerwa.
12.45 - 13.15 Zgodność LSR wdrażanych przez LGD z Wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – przedstawiciel Departamentu Działań Delegowanych, ARiMR.
13.15 - 14.00 Założenia konkursu dla partnerów KSOW planowanego na przełom roku 2021/2022 – przedstawiciel Departamentu Pomocy Technicznej i Promocji MRiRW.
14.00 - 14.15 Dyskusja.
14.15 - 14.30 Zakończenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL.

Protokół z posiedzenia wraz z materiałami dostępny jest na stronie www.ksow.pl.

Logowanie