Uklad: default;cID: 174;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Odpowiedź DG AGRI

Odpowiedź DG AGRI

W dniu 25 lutego 2022 r. wpłynęła odpowiedź Dyrektora Generalnego ds. Rolnictwa i Rozwju Wsi Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji art. 31 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, w której czytamy:
„The provision is thus clear that Member States shall ensure, among other things, that both, representatives of private nad public local socioeconomic interests have to be a part of the LAG” … “Therefore, the participation of local authorities (municipalities, districts etc., as appropriate) is required, together with the participation of representatives of private interests”.

W naszej ocenie z tych wyjaśnień jednoznacznie wynika, że:
- gminy muszą być członkiem LGD, oraz
- podmioty państwowe, w tym ich oddziały lokalne, nie mogą być członkiem LGD nie można ich uznać za podmioty, które reprezentują lokalny interes społecznoekonomiczny.

Logowanie