Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra...
więcej...
Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

W związku zdochodzącymi niepokojącymi informacjami, że samorządy województw nie pozwalają korzystać przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszania płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ryszarda Kamińs...
więcej...
Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 09 kwietnia 2020 r.

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 09 kwietnia 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spe...
więcej...
Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje. 1. Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, u...
więcej...
Walne zebranie ELARD

Walne zebranie ELARD

Nowym prezesem ELRARD – europejskiej sieci LGD pod koniec ubiegłego roku została Marion Eckardt ze Szwecji. Tym samym kraj ten w styczniu br. objął prezydencję w ELARD. W dniu 3 lutego br. w Brukseli odbyło się pierwsze Walne Zebranie ELARD w ramach szwedzkiej prezydencji, na któ...
więcej...
PS LGD zgłasza kandydaturę Polski do organizacji konferencji LINC2024

PS LGD zgłasza kandydaturę Polski do organizacji konferencji LINC2024

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działan...
więcej...
Nowa prezydencja ELARD

Nowa prezydencja ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, Portugalia odbyło się Walne Zebranie ELARD, na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybra...
więcej...
Europejski Parlament Wiejski 2019

Europejski Parlament Wiejski 2019

Piotr Sadłocha Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w obradach IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, które odbywały się w Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada 2019 r.W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, kraj...
więcej...
LEADER dziś i jutro

LEADER dziś i jutro

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.Konferencja odbyw...
więcej...
Stanowisko Zarządu Polksiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Stanowisko Zarządu Polksiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Polska Sieć LGD uważa, że system instytucjonalny dla LEADERA  w przyszłej perspektywie, nie powinien ulegać znaczącej modyfikacji w stosunku do aktualnie funkcjonującego. Samorządy Województw od lat uczestnicząc we wdrażaniu LEADERA znają specyfikę lokalnych społeczności, w...
więcej...
Logowanie