Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje. 1. Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, u...
więcej...
Walne zebranie ELARD

Walne zebranie ELARD

Nowym prezesem ELRARD – europejskiej sieci LGD pod koniec ubiegłego roku została Marion Eckardt ze Szwecji. Tym samym kraj ten w styczniu br. objął prezydencję w ELARD. W dniu 3 lutego br. w Brukseli odbyło się pierwsze Walne Zebranie ELARD w ramach szwedzkiej prezydencji, na któ...
więcej...
PS LGD zgłasza kandydaturę Polski do organizacji konferencji LINC2024

PS LGD zgłasza kandydaturę Polski do organizacji konferencji LINC2024

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działan...
więcej...
Nowa prezydencja ELARD

Nowa prezydencja ELARD

W dniu 26 listopada 2019 r. w Amarante, Portugalia odbyło się Walne Zebranie ELARD, na którym podjęto decyzję, że w latach 2020-2021 prezydencję obejmie Szwecja. Nowym prezesem ELARD została wybrana Marion Eckardt, reprezentująca Szwedzką Sieć LGD. Nowymi wiceprezesami zostali wybra...
więcej...
Europejski Parlament Wiejski 2019

Europejski Parlament Wiejski 2019

Piotr Sadłocha Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w obradach IV Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, które odbywały się w Candas (Asturia, Hiszpania) w dniach 6-9 listopada 2019 r.W organizowanym co dwa lata spotkaniu przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych, kraj...
więcej...
LEADER dziś i jutro

LEADER dziś i jutro

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.Konferencja odbyw...
więcej...
Stanowisko Zarządu Polksiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Stanowisko Zarządu Polksiej Sieci LGD w sprawie systemu instytucjonalnego dla RLKS

Polska Sieć LGD uważa, że system instytucjonalny dla LEADERA  w przyszłej perspektywie, nie powinien ulegać znaczącej modyfikacji w stosunku do aktualnie funkcjonującego. Samorządy Województw od lat uczestnicząc we wdrażaniu LEADERA znają specyfikę lokalnych społeczności, w...
więcej...
Relacja z wizyty studyjnej w Szwecji

Relacja z wizyty studyjnej w Szwecji

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl. W dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. Polska Sieć LGD zorganizowała wizytę studyjną w szwedzkich lokalnych grupach działania, w których uczestniczyło 37-miu przedstawicieli LGD z Polski wraz z 5-cioma osobami reprezentując...
więcej...
Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Tegoroczne Walne Polskiej Sieci, będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Planujemy połączyć je z posiedzeniem Grupy Tematycznej ds. Lider które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca prawdopodobnie w Koszęcinie na Śląsku – Walne byłoby 3 czerwca o godz. 18:00. Datę i miejsce pot...
więcej...
RLKS instrumentem rozoju obszarów wiejskich

RLKS instrumentem rozoju obszarów wiejskich

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz na www.ksow.pl. Polska Sieć LGD organizuje w dniach 17 – 19 czerwca br. wyjazd studyjny do trzech szwedzkich lokalnych grup działania: LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten.W każdej grupie w programie zgodnie z wniosk...
więcej...
Logowanie