Uklad: default;cID: 42;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

W związku z sytuacją epidemiologiczną MRiRW przygotowuje aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnago. Jago projekt dostępny jest w zamieszczonym poniżej pliku. Uwagi do niego i proozycje zmian w umowie ramowej Zarząd Polskiej Sieci LGD zbiera do wtorku 28.04.2020 r. do godz. 15:00 poprzez formularz dostępny pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1VR57fTPZKZ1zTixYRYXIgZaiMpKl4kh0goihOc9h734/edit?usp=sharing

Ponadto informujemy, że Ministerstwo przesłało w dniu wczorajszym do Marszałków województw stanowisko możliwym zakresie zmian w LSR w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną. Treść stanowiska dostepna jest w załączonym poniżej pliku.

Logowanie