Uklad: default;cID: 40;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Ze względu na wyznaczony przez MRiRW krótki czas na przedstawienie uwag, prosimy o przekazanie swoich uwag w przygotowanym dokumencie, dostępnym pod linkiem:

https://docs.google.com/document/d/1VoroF2WxtA4XUz3G2hPDHKeC-gE4AyYn2RY7mP6dkDI/edit?usp=sharing

Uwagi zbieramy do 23.04 br. do godz. 12.00. Prosimy o wskazanie przepisu, który chcą Państwo zmienić, zaproponowanie nowej jego treści oraz uzasadnienie swojej propozycji.

Logowanie