Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu GTL przedstawiciele dwóch samorządów województw na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na możliwość wystąpienia probl...
więcej...
Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

Według danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020. Do sierpnia ubr. przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm. I te liczby wciąż rosną. LGD mają realny w...
więcej...
Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

W związku z przygotowywanymi przez MRiRW zmianami w PROW2014-2020, Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli regionalnych sieci LGD na spotkanie, które odbędzie się w dn. 5 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00. W programie spotkania przewidziana jest dyskusja nad projektem Uchwa...
więcej...
Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Na 16 lutego 2021 r. zapowiedziane jest zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. W programie posiedzenia przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zmian w PROW 2014-2020, w działąniu M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.Wśród zmian wpro...
więcej...
Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 18 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dla interewencji LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) przewidziano dalsze uproszczenia w stosunku do sposobu wdrażania lokalnych...
więcej...
Odpowiedź w sprawie pożyczek BGK na projekty współpracy

Odpowiedź w sprawie pożyczek BGK na projekty współpracy

W zamieszczonym poniżej pliku załączono odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sparwie umożliwienia LGD brania pożyczek z BGK na realizację projektów współpracy....
więcej...
Wyniki ankiety Smart Villages

Wyniki ankiety Smart Villages

W badaniu zainteresowania LGD pilotażem Smart Villages na ankietę odpowiedziały 132 grupy, które obejmują swym działaniem 522 gminy. LGD biorące udział w ankiecie wskazały, że są zainteresowane opracowaniem 721 koncepcji "smart wsi". Wyniki ankiety zostału w dniu 17 grudnia 2020 ...
więcej...
Ankieta dot. Smart Villages w okresie przejściowym

Ankieta dot. Smart Villages w okresie przejściowym

Zapraszamy wszystkie LGD do udziału w ankiecie realizowanej przez Polską Sieć LGD na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na XVI Posiedzeniu GTL, MRiRW przewiduje przeznaczenie na ten cel kwoty, która umożliwiłaby opracowanie po jednej konc...
więcej...

XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

W dniu 20 listopada w trybie zdalnym odbyło się XVI Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia Leader. W pierwszej części p. Joanna Gierulska, Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej, poprowadziła dyskusję o kluczowych kierunkach dot. przyszłosci LEADERA w okresie przejściowy...
więcej...
Pożyczki BGK na projekty współpracy

Pożyczki BGK na projekty współpracy

W związku ze zgłaszanym problemem finasowania projektów współpracy Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD wystąpił do Ryszarda Kaminiskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie LGD występowania o pożyczki z BGK. ...
więcej...
Logowanie