Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Jako przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS), z dużym niepokojem odbieramy plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przyszłości  rozwoju obszarów wiejs...
więcej...
Zarząd PSLGD zaprasza na spotkanie z regionalnymi sieciami LGD

Zarząd PSLGD zaprasza na spotkanie z regionalnymi sieciami LGD

W dn. 8 marca br. Zarząd PSLGD na odbytym posiedzeniu podją decyzję o organizacji spotkań z przedstawicielami LGD po każdym posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Najbliższe odbędą się w dn. 15-19.03 br. o godz. 11.00. Zaproszenia z linkiem dostępu zostaną wysłane drogą ma...
więcej...
Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ...
więcej...
Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

Spotkanie Zarządu PS LGD z przedstawicielami regionalnych sieci LGD.

W dn. 5 lutego 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się spotkanie Zarządu Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami regionalnych sieci. Dyskusja dotyczyła projektów uchwał Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 związanych ze zmianami w Działaniu LEADER oraz propozycją alokacji środkó...
więcej...
Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu GTL przedstawiciele dwóch samorządów województw na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na możliwość wystąpienia probl...
więcej...
Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

Czy wiecie jak LGD wpływają na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?

Według danych z sierpnia 2020 r. 8526 miejsc pracy na obszarach wiejskich utworzyli przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie od lokalnych grup działania w ramach PROW 2014-2020. Do sierpnia ubr. przy wsparciu LGD powstało 4328 nowych firm. I te liczby wciąż rosną. LGD mają realny w...
więcej...
Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

W związku z przygotowywanymi przez MRiRW zmianami w PROW2014-2020, Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli regionalnych sieci LGD na spotkanie, które odbędzie się w dn. 5 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00. W programie spotkania przewidziana jest dyskusja nad projektem Uchwa...
więcej...
Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Na 16 lutego 2021 r. zapowiedziane jest zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. W programie posiedzenia przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zmian w PROW 2014-2020, w działąniu M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.Wśród zmian wpro...
więcej...
Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 18 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dla interewencji LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) przewidziano dalsze uproszczenia w stosunku do sposobu wdrażania lokalnych...
więcej...
Odpowiedź w sprawie pożyczek BGK na projekty współpracy

Odpowiedź w sprawie pożyczek BGK na projekty współpracy

W zamieszczonym poniżej pliku załączono odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sparwie umożliwienia LGD brania pożyczek z BGK na realizację projektów współpracy....
więcej...
Logowanie