Uklad: default;cID: 72;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zarząd PSLGD zaprasza na spotkanie z regionalnymi sieciami LGD

Zarząd PSLGD zaprasza na spotkanie z regionalnymi sieciami LGD

W dn. 8 marca br. Zarząd PSLGD na odbytym posiedzeniu podją decyzję o organizacji spotkań z przedstawicielami LGD po każdym posiedzeniu Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Najbliższe odbędą się w dn. 15-19.03 br. o godz. 11.00. Zaproszenia z linkiem dostępu zostaną wysłane drogą mailową.

Logowanie