Uklad: default;cID: 68;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Dlaczego warto przeznaczyć więcej pieniędzy dla LGD na lata 2021-2022

Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu GTL przedstawiciele dwóch samorządów województw na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na propozycję zwiększenia budżetów LSR na lata 2021-2022 wskazały na możliwość wystąpienia problemów z obsłużeniem w tak krótkim czasie dużej ilości naborów.. W efekcie na najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego PROW2014-2020 zostanie przedstawiona propozycja podwyższenia alokacji działania LEADER tylko o 132 mln. €. Oznaczać to będzie, że LGD będą miały zwiększone budżety średnio o 1,5 mln. PLN. Zarząd Polskiej Sieci LGD przygotował ankietę, której wyniki mają posłużyć opracowaniu argumentów dlaczego warto grupom przekazać większą kwotę.

Logowanie