Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD

W dniu 29 września 2020 r. odbyło się w trybie zdalnym Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 r. oraz udzielono Zarządowi absolutorium. W trakcie dyskusji omówiono plan pracy i budżet Federacji Regionalnych Sieci LGD na...
więcej...
Zaproszenie na Walne Zebranie PS LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie PS LGD

Zarząd Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się ze wzglęu na stan epidemiczny w trybie zdalnym w dniu 29 września 2020 r. za pomocą aplikacji Teams. Porządek obrad Część I od godz. 11.00 do 12.3011.00 – Otwarcie Wal...
więcej...
O zaletach RLKS przedstawiciele świętokrzyskich LGD dyskutowali z wójtami i burmistrzami swoich gmin

O zaletach RLKS przedstawiciele świętokrzyskich LGD dyskutowali z wójtami i burmistrzami swoich gmin

10 września br. wójtowie i burmistrzowie Województwa Świętokrzyskiego dyskutowali na konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dlaczego LGD województwa świętokrzyskiego powinny mieć możliwość wdrażania...
więcej...
Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zarząd Polskiej Sieci LGD ze względu na czas epidemii, zdecydował o zorganizowaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym w dn. 29 września 2020 r. W związku z powyższym proszę przedstawicieli regionów o przesłanie na adres mailowy p.sadlocha(at)lgd-srws.pl zgody na udział w trybie zdalny...
więcej...
Pismo do Marszałków w sprawie RLKS

Pismo do Marszałków w sprawie RLKS

W załączonym pliku dostępna jest treść pisma wysłanego w dniu dzisiejszym do Marszałków poszczególnych województw. ...
więcej...
Osiagnięcia podejścia LEADER

Osiagnięcia podejścia LEADER

LEADER jest jedną z najdłużej funkcjonujących, najskuteczniejszych i najpopularniejszych inicjatyw o zasięgu europejskim.Tematem tego wydania przeglądu jest sposób, w jaki ludzie głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER pośród społeczności wiejskich całej Europy obecnie i...
więcej...
Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Prezes Zarządu PS LGD w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolni...
więcej...
Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Zarząd Polskiej Sieci LGD złożył w ramach Programu Aktywni Obywatele wniosek o dofinansowanie projektu "Wsparcie LGD w procesie przygotowania do nowego okresu programowania".Projekt składa się z dwóch elementów. I – dotyczy wzmocnienia udziału LGD w procesie przygotowania ...
więcej...
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Od kilku dni otrzymujemy sygnały, że jest pilna potrzeba uregulowania kwestii związanej z przygotowywaniem przez Samorządy Województw informacji o dostępnej kwocie środków, o którą LGD mogą występować w ramach przygotowywania ostatniego Wniosku o Płatność dotyczące...
więcej...
Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 7 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbędzie się Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Zarząd PS LGD zachęca lokalne grupy działania do przekazywania swoim przedstawicielom w GTL'u uwag, bieżących problemów. W agendzie posiedzenia przewidziano następujące punkty: ...
więcej...
Logowanie