Uklad: default;cID: 64;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Rozpoczęte konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 18 grudnia 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Dla interewencji LEADER (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność) przewidziano dalsze uproszczenia w stosunku do sposobu wdrażania lokalnych strategii rozwoju w obecnym okresie programowania. Ministerstwo zakłada m.in. ryczałtowe finansowanie grantów oraz operacji w zakresie przygotowania projektów współpracy. Zachęcamy do konsultacji projekt Planu Strategicznego dla WPR przez stronę Internetową Ministerstwa.

Logowanie