Uklad: default;cID: 65;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Projekt uchwały Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 wprowadzający zmiany we wdrażaniu LSR

Na 16 lutego 2021 r. zapowiedziane jest zdalne posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW na lata 2014-2020. W programie posiedzenia przewidziano podjęcie uchwały w sprawie zmian w PROW 2014-2020, w działąniu M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.
Wśród zmian wprowadzono możliwość realizacji przez LGD projektu granotwego dotyczącego opracowania koncepcji Smart Villages. Zgodnie z założeniami minimalna wartość projektu grantowego dot. SV wynosić będzie 20 tys. zł, wartość grantu przeznaczonego na opracowanie koncepcji wynosić będzie 4 tys. zł. Ministerstwo przewiduje finansowanie tych grantów w formie ryczałtu.
Poniżej zamieszczony został plik z projektem uchwały KM PROW 2014-2020.

Logowanie