Uklad: default;cID: 61;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Ankieta dot. Smart Villages w okresie przejściowym

Ankieta dot. Smart Villages w okresie przejściowym

Zapraszamy wszystkie LGD do udziału w ankiecie realizowanej przez Polską Sieć LGD na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na XVI Posiedzeniu GTL, MRiRW przewiduje przeznaczenie na ten cel kwoty, która umożliwiłaby opracowanie po jednej koncepcji w każdej gminie.
Celem ankiety jest zbadanie poziomu zainteresowania wspieraniem rozwoju małych społeczności lokalnych z wykorzystaniem metody Smart Villages.
MRiRW zakłada, że LGD w okresie przejściowym tj. w latach 2022-2023 będą mogły realizować projekty grontowe polegające na przygotowaniu swoich społeczności lokalnych do wykorzystania metody Smart Villages w działalności związanej z ich rozwojem. LGD będą miały możliwość przyznania grantów o wartości 4 tys. zł każdy na opracowanie koncepcji rozwoju poszczególnych społeczność lokalnych.

Ankieta dostępną pod linkiem. Prosimy o wypełnienie jej do 11.12.2020 r.

Logowanie