Uklad: default;cID: 59;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Pożyczki BGK na projekty współpracy

Pożyczki BGK na projekty współpracy

W związku ze zgłaszanym problemem finasowania projektów współpracy Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD wystąpił do Ryszarda Kaminiskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o umożliwienie LGD występowania o pożyczki z BGK.

Logowanie