Uklad: default;cID: 62;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Wyniki ankiety Smart Villages

Wyniki ankiety Smart Villages

W badaniu zainteresowania LGD pilotażem Smart Villages na ankietę odpowiedziały 132 grupy, które obejmują swym działaniem 522 gminy.

LGD biorące udział w ankiecie wskazały, że są zainteresowane opracowaniem 721 koncepcji "smart wsi".

Wyniki ankiety zostału w dniu 17 grudnia 2020 r. przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Logowanie