Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Zarząd Polskiej Sieci LGD złożył w ramach Programu Aktywni Obywatele wniosek o dofinansowanie projektu "Wsparcie LGD w procesie przygotowania do nowego okresu programowania".Projekt składa się z dwóch elementów. I – dotyczy wzmocnienia udziału LGD w procesie przygotowania ...
więcej...
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Od kilku dni otrzymujemy sygnały, że jest pilna potrzeba uregulowania kwestii związanej z przygotowywaniem przez Samorządy Województw informacji o dostępnej kwocie środków, o którą LGD mogą występować w ramach przygotowywania ostatniego Wniosku o Płatność dotyczące...
więcej...
Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 7 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbędzie się Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Zarząd PS LGD zachęca lokalne grupy działania do przekazywania swoim przedstawicielom w GTL'u uwag, bieżących problemów. W agendzie posiedzenia przewidziano następujące punkty: ...
więcej...
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do: - zachowania terminu realizacji operacji,- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samoza...
więcej...
Opinia prawna w sprawie możliwości zdalnego głosowania władz stowarzyszenia.

Opinia prawna w sprawie możliwości zdalnego głosowania władz stowarzyszenia.

W opini mec. Tomasza Żelechowskiego organy statutowe LGD, w tym Rady w czasie epidemii mogą przeprowadzać swoje posiedzenia, w tym głosowania w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Co ważniejsze prawo to jest dane stowarzyszeniom ustawowo i zasady przeprowadzania pos...
więcej...
Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

W związku z sytuacją epidemiologiczną MRiRW przygotowuje aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnago. Jago projekt dostępny jest w zamieszczonym poniżej pliku. Uwagi do niego i proozycje zmian w umowie ramowej Zarząd Polskiej Sieci LGD zbiera do wtorku 28.04.20...
więcej...
Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Konsultacje zmian rozporządzenia dot. wdrażanie LSR

Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra...
więcej...
Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

Stanowisko w kwesti korzystania przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszenia płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego.

W związku zdochodzącymi niepokojącymi informacjami, że samorządy województw nie pozwalają korzystać przedsiębiorcom z tarczy antykryzysowej w zakresie zawieszania płacenia składek ZUS i korzystania ze świadczenia postojowego Prezes Polskiej Sieci LGD wystosował do Ryszarda Kamińs...
więcej...
Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 09 kwietnia 2020 r.

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 09 kwietnia 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spe...
więcej...
Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

Komunikat MRiRW w sprawie koronowirusa z dn. 16 marca 2020 r.

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, przekazuję, co następuje. 1. Zaleca się lokalnym grupom działania (LGD), aby w ramach swojej działalności w miarę możliwości wprowadzały system pracy zdalnej, u...
więcej...
Logowanie