Uklad: aktualnosci;cID: 3;parentid: 1;parentid2: 0;parentid3: ;

Aktualności

Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zarząd Polskiej Sieci LGD ze względu na czas epidemii, zdecydował o zorganizowaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym w dn. 29 września 2020 r. W związku z powyższym proszę przedstawicieli regionów o przesłanie na adres mailowy p.sadlocha(at)lgd-srws.pl zgody na udział w trybie zdalny...
więcej...
Pismo do Marszałków w sprawie RLKS

Pismo do Marszałków w sprawie RLKS

W załączonym pliku dostępna jest treść pisma wysłanego w dniu dzisiejszym do Marszałków poszczególnych województw. ...
więcej...
Osiagnięcia podejścia LEADER

Osiagnięcia podejścia LEADER

LEADER jest jedną z najdłużej funkcjonujących, najskuteczniejszych i najpopularniejszych inicjatyw o zasięgu europejskim.Tematem tego wydania przeglądu jest sposób, w jaki ludzie głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER pośród społeczności wiejskich całej Europy obecnie i...
więcej...
Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Prezes Zarządu PS LGD w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolni...
więcej...
Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Zarząd Polskiej Sieci LGD złożył w ramach Programu Aktywni Obywatele wniosek o dofinansowanie projektu "Wsparcie LGD w procesie przygotowania do nowego okresu programowania".Projekt składa się z dwóch elementów. I – dotyczy wzmocnienia udziału LGD w procesie przygotowania ...
więcej...
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Od kilku dni otrzymujemy sygnały, że jest pilna potrzeba uregulowania kwestii związanej z przygotowywaniem przez Samorządy Województw informacji o dostępnej kwocie środków, o którą LGD mogą występować w ramach przygotowywania ostatniego Wniosku o Płatność dotyczące...
więcej...
Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 7 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbędzie się Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Zarząd PS LGD zachęca lokalne grupy działania do przekazywania swoim przedstawicielom w GTL'u uwag, bieżących problemów. W agendzie posiedzenia przewidziano następujące punkty: ...
więcej...
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do: - zachowania terminu realizacji operacji,- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samoza...
więcej...
Opinia prawna w sprawie możliwości zdalnego głosowania władz stowarzyszenia.

Opinia prawna w sprawie możliwości zdalnego głosowania władz stowarzyszenia.

W opini mec. Tomasza Żelechowskiego organy statutowe LGD, w tym Rady w czasie epidemii mogą przeprowadzać swoje posiedzenia, w tym głosowania w sposób zdalny z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Co ważniejsze prawo to jest dane stowarzyszeniom ustawowo i zasady przeprowadzania pos...
więcej...
Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

Stanowisko MRiRW o możliwości dokonywania zmian w LSR

W związku z sytuacją epidemiologiczną MRiRW przygotowuje aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnago. Jago projekt dostępny jest w zamieszczonym poniżej pliku. Uwagi do niego i proozycje zmian w umowie ramowej Zarząd Polskiej Sieci LGD zbiera do wtorku 28.04.20...
więcej...
Logowanie