Uklad: default;cID: 52;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia COVIDE-19

Prezes Zarządu PS LGD w imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) zaprasza do konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorst oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego PROW 2014-2020.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem do dnia 20 lipca 2020 r.

Logowanie