Uklad: default;cID: 47;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

Agenda XV posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER

W dniu 7 lipca 2020 r. w trybie zdalnym odbędzie się Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER. Zarząd PS LGD zachęca lokalne grupy działania do przekazywania swoim przedstawicielom w GTL'u uwag, bieżących problemów.

W agendzie posiedzenia przewidziano następujące punkty:

  • 10:00-10:10 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie – p. Piotr Sadłocha, Polska Sieć LGD, przewodniczący GTL. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  • 10.10-10.30 Wystąpienie Pana Ryszarda Kamińskiego – Podsekretarza Stanu w MRiRW.
  • 10:30-11:00 „Zmiana rozporządzenia dla działania 19.2 oraz zmiany w ustawie PROW” – prezentacja założeń – p. Beata Rodak, naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz p. Łukasz Tomczak, zastępca dyrektora DWPR MRiRW.
  • 11:00-12:30 Dyskusja.
  • 12:30-13:00 Obiad.
  • 13:00-13:15 Konkursy KSOW w 2020 r.– prezentacja CDR.
  • 13:15-14:15 Dyskusja (sprawy bieżące – tematy zgłaszane przez uczestników spotkania).
  • 14:15-14.30 Doświadczenia z ewaluacji midterm przez podmiot zewnętrzny – reprezentant Świętokrzyskiej Sieci LGD.
  • 14:30-14:50 Dyskusja.
  • 14:50-15:00 Podsumowanie, ustalenie wniosków końcowych i zakończenie posiedzenia.
Logowanie