Uklad: default;cID: 55;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zdalne posiedzenie Walnego Zebrania PS LGD

Zarząd Polskiej Sieci LGD ze względu na czas epidemii, zdecydował o zorganizowaniu Walnego Zebrania w trybie zdalnym w dn. 29 września 2020 r. W związku z powyższym proszę przedstawicieli regionów o przesłanie na adres mailowy p.sadlocha(at)lgd-srws.pl zgody na udział w trybie zdalnym w Walnym Zebraniu, następującej treści:

Imię i Nazwisko – reprezentując (nazwa regionalnej sieci lgd), wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie informuję, że na adres e-mail, którym przesłana zostanie ww. zgoda Zarząd PS LGD odeśle link z dostępem do zdalnego udziału w Walnym Zebraniu, do organizacji którego zostanie wykorzystana aplikacja Teams.

Logowanie