Uklad: default;cID: 49;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Ubiegamy się o dofinansowanie z Programu Aktywni Obywatele

Zarząd Polskiej Sieci LGD złożył w ramach Programu Aktywni Obywatele wniosek o dofinansowanie projektu "Wsparcie LGD w procesie przygotowania do nowego okresu programowania".

Projekt składa się z dwóch elementów. I – dotyczy wzmocnienia udziału LGD w procesie przygotowania do kolejnego okresu programowania funduszy europejskich założeń wdrażania podejścia LEADER/RLKS. II – dotyczy przygotowania LGD do nowego okresu programowania. Budżet całkowity – 124 542,00 €, z czego 112 087,80 € dotacja.

W projekcie przewidziano następujące działania:

Ekspertyzy/opinie, w ramach którego opracowywane będą dla LGD ekspertyzy odnoszące się do przygotowywanych przez MRiRW systemowych rozwiązań związanych z wdrażaniem w kolejnym okresie programowania podejścia LEADER/RLKS;
Poradnik jak napisać LSR, w ramach którego zostanie przygotowany podręcznik przygotowujacy LGD do samodzielnego opracowania LSR;
Zespoły robocze, w ramach którego sfinansujemy spotkania zespołów roboczych opinijących konsultowane dla MRiRW dokumenty programowe;
Udział w konsultacjach krajowych, w tym działaniu przewidujemy finansowanie udziału przedstawicieli PS LGD w konferencjach organizowanych przez MRiRW związanych z prowadzonymi konsultacjami;
Szkolenia i spotkania sieciujace, w tym działaniu przewidzieliśmy organizację 16 szkoleń regionalnych dotyczących przygotowania LSR na nowy okres programowania oraz spotkań z regionalnymi sieciami;
Sekretariat PSLGD, w tym działaniu przewidujemy sfinansowanie personelu, który będzie odpowiedzialny za współpracę z LGD przy konsultowaniu dokumentów programowych dot. nowego okresu programowania;
Promocja, w ramach tego działania planujemy sfinansować dwie kampanie w prasie skierowanej do samorządów i w Internecie, których celem będzie budowanie dobrego wizerunku LGD.

Logowanie