Uklad: default;cID: 50;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kursu € dla podziałania 19.4

Od kilku dni otrzymujemy sygnały, że jest pilna potrzeba uregulowania kwestii związanej z przygotowywaniem przez Samorządy Województw informacji o dostępnej kwocie środków, o którą LGD mogą występować w ramach przygotowywania ostatniego Wniosku o Płatność dotyczącego kosztów bieżących i aktywizacji. W zwiazku z powyższym w dniu dzisiajszym drogą mailową Prezes Zarządu PSL skierował do Ryszarda Kamińskiego Podsekretarza Stanu w MRiRW prośbę o pilne przygotowanie w tej sprawie instrukcji dla Samorządów Województw. Poniżej przedstawiamy treść wysłanego maila.

Szanowny Pan
Ryszard Kamiński
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne przyjęcie systemowego rozwiązania dotyczącego ostatniego Wniosku o Płatność, które LGD składają w ramach poddziałania 19.4. Zgodnie z przyjętą procedurą LGD przed złożeniem WoP występują do Samorządów Wojewódzkich z prośbą o ustalenie kwoty, na którą mogą złożyć wniosek. Z otrzymanych informacji od Samorządów wynika, że suma kwot wypłaconych LGD powinna być zgodna z załącznikiem Przewidywane transze pomocy do umowy o przyznanie pomocy podpisywanej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów i aktywizacji”, w którym przyjęte kwoty zostały obliczone przy kursie 1,00 € = 4,00 PLN. W przypadku pośrednich transz Samorząd obliczając kwotę dostępnych środków uwzględniał faktyczny kurs €. Samorząd przygotowując ostatnią informację ma niezgodność. Uwzględniając faktyczny kurs € mógłby zezwolić LGD na podanie wyższej kwoty. Niestety nie może tego zrobić, ponieważ formalnie suma wypłacony transz powinna być zgodna z ww. załącznikiem. Ponieważ Samorządy i LGD sygnalizują, że jest problem z przygotowaniem informacji do ostatniego wniosku o płatność, to proszę o przygotowanie dla samorządów interpretacji, która pozwoliłaby wnioskować LGD o kwotę wynikającą z faktycznego kursu €.

Pozdrawiam serdecznie,

Piotr Sadlocha
Prezes Zarządu

Logowanie