Uklad: default;cID: 53;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Osiagnięcia podejścia LEADER

Osiagnięcia podejścia LEADER

LEADER jest jedną z najdłużej funkcjonujących, najskuteczniejszych i najpopularniejszych inicjatyw o zasięgu europejskim.
Tematem tego wydania przeglądu jest sposób, w jaki ludzie głęboko zaangażowani we wdrażanie LEADER pośród społeczności wiejskich całej Europy obecnie interpretują siedem reguł metody LEADER.
Artykuły przybliżają praktyczne zastosowanie tych reguł, a także ich sposoby działania oraz zapewniania stałych rezultatów w dłuższej perspektywie. W publikacji omówiono również możliwości dostosowywania reguł do nowych wyzwań i okazji związanych z obszarami wiejskimi.
Publikacja  Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich dostępna jest pod linkiem.

Logowanie