Uklad: default;cID: 66;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

Zaproszenie na spotkanie dot. konsultacji zmian w PROW 2014-2020

W związku z przygotowywanymi przez MRiRW zmianami w PROW2014-2020, Zarząd Polskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli regionalnych sieci LGD na spotkanie, które odbędzie się w dn. 5 lutego 2021 r. w godz. 10.00 - 13.00.

W programie spotkania przewidziana jest dyskusja nad projektem Uchwały nr 208 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 oraz przyjęcia wspólnego stanowiska do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Spotkanie zorganizowane zostanie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Teams. Zgłoszenia na spotkanie należy dokonywać przez formularz Google dostęny pod linkiem.

Każda regionalna sieć może zgłosić trzy osoby. Zgłoszenia może dokonać Prezes lub inny członek Zarządu regionalnej sieci zarejestrowanej w KRS. W przypadku sieci nieformalnej Prezes/Dyrektor LGD, która reprezentuje regionalną sieć w PS LGD.

Logowanie