Uklad: default;cID: 76;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Konsultacje procesu zmian LSR

Konsultacje procesu zmian LSR

W związku z przygotowywanym procesem zmian LSR Zarząd PSLG przedstawia, w załączonym poniżej pliku, projekt pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określający zasady jakie będą obowiązywać LGD i samorządy województw.

Wszelkie uwagi, propozycje zmian prosimy przesyłać zapomocą formularza dostępnego pod linkiem do dnia 7 kwietnia br.

Logowanie