Uklad: default;cID: 71;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.

Jako przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, skupionych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych (OPOS), z dużym niepokojem odbieramy plany Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przyszłości  rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Szczególne obawy wzbudził zaprezentowany niedawno w ramach konsultacji społecznych projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z proponowanych zapisów projektu Planu wyłania się perspektywa mocno ograniczonego wsparcia dla przedsięwzięć z zakresu II filara WPR, czyli rozwoju obszarów wiejskich – przedsięwzięć bezpośrednio i w największym stopniu wpływających na standard i jakość życia ogółu mieszkańców, czyli zarówno rolników, jak i wszystkich innych mieszkańców wsi.

Logowanie