Uklad: default;cID: 168;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Forum warmińsko-mazurskich LGD

Forum warmińsko-mazurskich LGD

W dniach 7 - 8 paździenika Agata Domżał i Piotr Sadłocha uczestniczyli w Forum zorganizowanym przez Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur, na którym poprowadzili szkolenie i warsztaty dot. Smart Villages.

Logowanie