Uklad: default;cID: 169;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Spotkanie śląskich LGD

Spotkanie śląskich LGD

W dniu 11 paździenika 2021 r. Piotr Sadłocha - Prezes Zarządu Polskiej Sieci LGD uczestniczył w spotkaniu śląski LGD zorganizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Śląskich na terenie LGD Brynica to nie granica. Dyskusja prowadzona pierwszego dnia poświęcona  była zagadnieniu RLKS w Polsce.

(fot. www.silesia.org.pl)

Logowanie