Uklad: default;cID: 225;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
LEADER - perspektywy na przyszłość

LEADER - perspektywy na przyszłość

 

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD rozpoczęła realizację umowy nr SOW/62022/009 w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

 

Operacja polegać będzie na zebraniu przykładów dobrych praktyk związanych z wdrażaniem LSR finansowanych ze srodków PROW 2014-2020 i rozpowszechnianiu ich poprzez publikację na stronie Internetowej: www.pslgd.pl, wydaniu publikacji oraz organizacji konferencji "LEADER - perspektywy na przyszłość".

Nazwa Partnera KSOW: Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD;
Tytuł realizowanej operacji: LEADER – perspektywy na przyszłość;
Cel operacji: Celem operacji wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem LSR 2014-2020 przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w obecnej perspektywie finansowej we wdrażanie podejścia LEADER;
Grupa docelowa: 360 osób reprezentujących różne środowiska związane z wdrażaniem podejścia LEADER i wsparciem lgd, w tym przedstawiciele:
• Komisji Europejskiej,
• Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju Wsi,
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• KSOW,
• Wszystkich samorządów wojewódzkich,
• Lokalnych grup działania (LGD) z 16 województw,
• Instytucji wspierających lokalne grupy działania,
• Instytucji, które prowadziły badania na temat wdrażanie podejścia LEADER.
Planowane formy realizacji operacji:
• Wyjazd studyjny krajowy;
• Konferencja/kongres;
• Publikacja/materiał drukowany;
• Informacje i publikacje w Internecie.
Przewidywane efekty:
• 360 przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejście LEADER w ramach konferencji "LEADER – perspektywy na przyszłość" weźmie udział w wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem podejścia LEADER w obecnej perspektywie finansowej.
• 116 wpisów, poświęconych dobrym praktykom, umieszczonych na profilu społecznościowym wnioskodawcy dotrze do 100 000 odbiorców.
• 32 najciekawsze dobre praktyki zostaną szczegółowo opisane w wydanej w ramach operacji publikacji.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie