Uklad: default;cID: 220;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Pismo do Dyrektor Departamentu Współnej Polityki Rolnej MRiRW w sprawie odblokowania przenoszenia środków z premii

Pismo do Dyrektor Departamentu Współnej Polityki Rolnej MRiRW w sprawie odblokowania przenoszenia środków z premii

W dniach 06 - 16 maja br. Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD przeprowadziła wśród lokalnych grup działania ankietę dotyczącą wykorzystania środków w ramach ogłoszonych naborów na podejmowanie działalności gospodarczej. W ankiecie wzięło udział 188 przedstawicieli LGD. Niemal połowa grup (49,7%) wskazała, że w przeprowadzonym naborze nie wykorzystane zostały wszystkie środki. Analizując szczegółowo dane można zauważyć, że 95 grup wskazujących na wykorzystanie pełnej dostępnej kwoty, większość grup - 58, nabory przeprowadzała przed wybuchem wojny w Ukrainie. W przypadku grup, które nie wykorzystały wszystkich środków w 52 przypadkach termin naboru upływał po wybuchu wojny.

Dlatego w dniu 17 maja 2022 r. skierowane zostało pismo do Joanny Gierulskiej Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW o wprowadzenie zmiany w umowie ramowej polegającej na usunięciu zapisów § 10 ust. 3 pkt. 7. Treść pisma w załączonym pliku.

Logowanie