Uklad: default;cID: 377;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;

Podsumowanie Konferencji "LEADER - perspektywy na przyszłość"

W dniach 25 – 27 września br. w Dźwirzynie o perspektywach na przyszłość związanych z wdrażaniem podejścia LEADER dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów wojewódzkich oraz lokalnych grup działania. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polską Sieć LGD – Federację Regionalnych Sieci LGD w ramach operacji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, która sfinansowana została w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Planu Operacyjnego na lata 2022 – 2023.
Konferencja podzielona była na dwie części. Pierwsza dotyczyła podsumowania wdrażania podejścia LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przez:
a) Beatę Rodak – Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, MRiRW;
b) Jolantę Perkowską – Zastępcę dyrektora Działań Delegowanych ARiMR i Agnieszkę Olbryś – Naczelnik Wydziału LEADER, ARiMR;
c) Violettę Witkowską – Zastępcę dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
d) Ireneusza Kostkę – Wiceprezesa Stowarzyszenia Lider Pojezierza;
e) Wiesława Sienkiewicza – członka Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza.
Kolejnym elementem podsumowania dotychczasowego okresu programowania były prezentacje projektów zrealizowanych przez lgd oraz beneficjentów i grantobiorców, którym grupy udzieliły wsparcia. Pierwszego oraz trzeciego dnia zaprezentowane zostały projekty przez:
a) Pauline Stańczyk i Kingę Maj-Przybyła z LGD Podkowa - rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej;
b) Ewę Satorę z LGD Królewskie Ponidzie – utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;
c) Marcina Chrobak z LGD Ziemi Bielskiej – budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
d) Monikę Matławską z LGD Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego – zachowanie dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
e) Stanisławę Pańczuk z LGD Łączy Nas Kanał Elbląski – zachowanie dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
f) Jadwigę Kulczycką ze Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak – z zakresu podejmowania działalności gospodarczej,
g) Bożenę Pełdiak z LGD Kwiat Lnu - zachowanie dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Dopełnieniem podsumowania były wizyty studyjne, które drugiego dnia przygotowane były przez LGD Województwa Zachodniopomorskiego:
a) Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, które zaprezentowało projekty:
- Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie,
- Ścieżka turystyczna – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie,
- Mapa rowerowa „Velo Baltica na Pomorzu Zachodnim”,
- Mobilna Kafejka „CHURROS”;
b) Lider Powiatu Świdwińskiego, który zaprezentował projekty:
- Uporządkowanie i odnowienie parku pałacowego w Biernowie, gm. Rąbino;
- Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki  Nordic Walkig, ławek, tablicy instruktarzowej oraz pomostu w Biernowie,
- Remont zabytkowej piwnicy folwarcznej w Parku folwarcznym w Biernowie,
- Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia lokalnej manufaktury/przetwórni spożywczej opartej na lokalnych płodach rolnych wytwarzającej produkty regionalne i prozdrowotne w miejscowości Połczyn – Zdrój,
- Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji olejów na zimno, sprzedaż surowców oleistych i rozszerzenie sprzedaży internetowej w miejscowości Połczyn – Zdrój;
c) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siła w Grupie”, które zaprezentowało projekty:
- „Zoom na okolicę” w miejscowości Domacyno zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań,
- „Konserwacja wozu strażackiego Star 25GMB” w miejscowości Domacyno/Karlino zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań,
- „Lapidarium – Ocalić od zapomnienia” w miejscowości Kowańcz zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu „Sikoreczki”;
d) Mileńska Lokalna Grupa Rybacka wraz ze Stowarzyszeniem Środkowopomorska Grupa Działania, zaprezentowały projekty:
- Utworzenie Sali tradycji rybackich w Czarnowęsach,
- Pracownia tkaniny artystycznej i regionalnej sztuki ludowej – przedsięwzięcie utworzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Manowo;
e) Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, które zaprezentowało projekty:
- Gościniec pod Kłosem – dostosowanie obiektu do potrzeb prowadzenia działalności turystycznej i gastronomicznej,
- Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie,
- Ścieżka Turystyczna – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie,
- Mapa rowerowa „Velo Baltica na Pomorzu Zachodnim”;
f) Mileńska Loklana Grupa Rybacka, która zaprezentowała projekty:
- Utworzenie Sali tradycji rybackich w Czarnowęsach,
- Budowa strefy rekreacyjnej,
- Adaptacja istniejącej hali do celów produkcyjnych – przetwórstwo rybne w miejscowości Będzino;
g) Mileńska Lokalna Grupa Rybacka, która zaprezentowała projekty:
- Rozwój przedsiębiorczości LGR poprzez utworzenie Osady Rybackiej,
- Rozwój działalności gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia związanego z serwowaniem dań z ryb,
- Budowa strzelnicy w Popowie.
Wstępem do rozmów o perspektywach dla LGD związanych z nowym okresem programowania było wystąpienie Urszuli Budzich-Tabor z Rural Pact Support Office, w którym przybliżone zostały zagadnienia związane z Długookresową wizją obszarów wiejskich UE oraz Paktem dla obszarów wiejskich. W swym wystąpieniu podkreślała rolę, którą mogą odegrać LGD w osiągnieciu celów Paktu, a w szczególności:
- wzmocnieniu głosu obszarów wiejskich i ich obecności w agendzie politycznej,
- sieciowaniu , współpracy i wzajemnym uczeniu się od siebie.
Dyskusje o perspektywach związanych z nowym okresem programowania prowadzone były w trakcie warsztatów zorganizowanych drugiego dnia w następujących obszarach tematycznych:
a) Jak usprawnić pracę LGD i SW,
b) Jakie stosować kryteria wyboru?,
c) Stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowanych z EFRROW, za i przeciw,
d) LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i polubili,
e) Projekty współpracy w nowej formule,
f) Innowacyjne sposoby i pomysły na aktywizowanie społeczności lokalnej,
g) Inne źródła finansowania LGD.
Konferencja zakończona została panelem dyskusyjnym z udziałem Beaty Rodak, Jolanty Perkowskiej, Agnieszki Olbryś, Katarzyny Rogaczewskiej – Zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Piotra Sadłochy – Prezesa Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD. Pani Naczelnik Beata Rodak przedstawiła harmonogram prac Ministerstwa związany z wyborem LGD oraz główne obowiązki, z których grupy będą musiały się wywiązać po podpisaniu umów ramowych. Panie reprezentujące ARiMR przedstawiły założenia sytemu informatycznego oraz stan prac związanych z jego uruchomieniem. Wystąpienia te wywołały żywą dyskusję dotyczącą konieczności niezwłocznego włączenia grup w prace nad systemem i jego uruchomienia, tak aby LGD mogły szybko podpisywać umowy na funkcjonowanie.

Prezentacje z konferencji dostępne są pod linkiem tutaj.


Logowanie