Uklad: default;cID: 227;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia przygotowawczego

Pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia przygotowawczego

W imieniu lokalnych grup działania z województwa: Lubelskiego, Łódzkiego i Podlaskiego w zwiazku z sytuacją, która zaistniała w trakcie ogłoszonego naboru na wsparcie przygotowawcze skierowane zostało pismo do Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej. Wskazujemy w nim nasze zaniepokojenie podejmowanymi w ramach tych naborów działaniami, jednocześnie  prosimy o podjęcie stosownych środków mających na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania w naszym kraju Lokalnych Grup Działania zgodnie z przepisami i duchem programu Leader. Pełna treść pisma w załączonym pliku.

Logowanie