Uklad: default;cID: 378;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;

Publikacja "Dobrych praktyk"

W ramach realizacji projektu pn/ "LEADER - perspektywy na przyszłość" w okresie czerwiec 2022 – czerwiec 2023 na www.pslgd.pl oraz profilu społecznościowym www.facebook.com/pslgd publikowane były opisy dobrych praktyk sfinansowanych w ramach LSR2014-2020.
Na profilu społecznościowym www.facebook.com/pslgd odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z wszystkimi opublikowanymi "Dobrymi praktykami" oraz polubienia najciekawszym projektów. Projekty, które uzyskały największą liczbę polubień zostały wybrane do publikacji, która została wydana w ramach projektu.
Poniżej zamieszczona zostala wersja elektroniczna publikacji.

Logowanie