Uklad: default;cID: 376;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na konferencję "LEADER - perspektywy na przyszłość"

25 -27 września, Hotel Senator, Dźwirzyno k. Kołobrzegu

PROGRAM KONFERENCJI


25 września 2023 r.
14.00–15.00 – Zakwaterowanie uczestników w hotelu.
15.00–16.00 – Obiad.
16.00–16.10 – Powitanie uczestników konferencji.
16.10–16.30 – Dlaczego LGD powinny włączyć się w Pakt dla obszarów wiejskich - Urszula Budzich-Tabor  - Rural Pact Support Office.
16.30–17.40 – Podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014 – 2020 z perspektywy:
a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejkich, MRiRW,
b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jolanta Perkowska - Zastępca dyrektora Departamentu Działań Dlegowanych ARiMR i Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,
c) samorządu województwa - Elżbieta Siemiątkowska Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
d) lokalnej grupy działania - Ireneusz Kostka, Wizeprezes Stowarzyszenia Lider Pojezierza,
e) grantobiorcy - Wiesław Sienkiewicz, Stowarzyszenie Lider Pojezierza.
17.40–18.00 – Przerwa kawowa.
18.00–18.40 – Prezentacja przykładów projektów – dobrych praktyk, które otrzymał dofinansowanie z poddziałania 19.2. objętego PROW 2014-2020 w zakresie:
a) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Paulina Stańczyk i Kinga Maj-Przybyła (LGD Podkowa),
b) tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi - Ewa Satora (LGD Królewskie Ponidzie),
c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Marcin Chrobak (LGD Ziemi Pszczyńskiej i Ziemi Bielskiej),
d) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Angelika Kallas (Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej),
e) zachowania dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Monika Matławska (LGD Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego),
f) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Anna Leżańska (LGD U Źródeł).
20.00–21.30 – Kolacja.

26 września 2023 r.
07.00–08.00 – Śniadanie.
08.00–14.00 – Wizyty studyjne.

godz. 08:20 odjazdy dla wizyt studyjnych nr: 2, 3, 8;
godz. 08:40 odjazdy dla wizyt studyjnych nr: 1, 7, 9;
godz. 09:00 odjazdy dla wizyt studyjnych nr: 4, 5, 6.


Wizyta studyjna nr 1
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania https://stowarzyszeniesgd.pl/

Prezentowane projekty:
a) Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie,
b) Ścieżka turystyczna – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie,
c) Mapa rowerowa „Velo Baltica na Pomorzu Zachodnim”,
d) Mobilna Kafejka „CHURROS”.

Wizyta studyjna nr 2
Lider Powiatu Świdwińskiego http://www.lgd-swidwin.org.pl/

Prezentowane projekty:
a) Uporządkowanie i odnowienie parku pałacowego w Biernowie gm. Rąbino,
b) Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki Nordic Walking, ławek, tablicy instruktażowej oraz pomostu w Biernowie,
c) Remont zabytkowej piwnicy folwarcznej w Parku folwarcznym w Biernowie,
d) Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia lokalnej manufaktury/przetwórni spożywczej opartej na lokalnych płodach rolnych wytwarzającej produkty regionalne i prozdrowotne w miejscowości Połczyn – Zdrój,
e) Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji olejów na zimno, sprzedaż surowców oleistych i rozszerzenia sprzedaży internetowej w miejscowości Połczyn – Zdrój.

Wizyta studyjna nr 3
Lider Powiatu Świdwińskiego http://www.lgd-swidwin.org.pl/

Prezentowane projekty:
a) Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia lokalnej manufaktury/przetwórni spożywczej opartej na lokalnych płodach rolnych wytwarzającej produkty regionalne i prozdrowotne w miejscowości Połczyn – Zdrój,
b) Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji olejów na zimno, sprzedaż surowców oleistych i rozszerzenia sprzedaży internetowej w miejscowości Połczyn – Zdrój,
c) Uporządkowanie i odnowienie parku pałacowego w Biernowie gm. Rąbino,
d) Budowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ścieżki Nordic Walking, ławek, tablicy instruktażowej oraz pomostu w Biernowie,
e) Remont zabytkowej piwnicy folwarcznej w Parku folwarcznym w Biernowie.

Wizyta studyjna nr 4
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" https://www.silawgrupie.org.pl/

Prezentowane projekty:
a) "Zoom na okolicę" w miejscowości Domacyno zrealizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań,
b) "Konserwacja wozu strażackiego Star 25 GMB" w miejscowości Domacyno/Karlino zrealizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań,
c) "Lapidarium - Ocalić od zapomnienia" w miejscowości Kowańcz zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu "Sikoreczki".

Wizyta studyjna nr 5
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" https://www.silawgrupie.org.pl/

Prezentowane projekty:
a) "Lapidarium - Ocalić od zapomnienia" w miejscowości Kowańcz zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu "Sikoreczki",
b) "Zoom na okolicę" w miejscowości Domacyno zrealizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań,
c) "Konserwacja wozu strażackiego Star 25 GMB" w miejscowości Domacyno/Karlino zrealizowany przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.

Wizyta studyjna nr 6
Mileńska Lokalna Grupa Rybacka www.mlgr.pl
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania https://stowarzyszeniesgd.pl/

Prezentowane projekty:
a) Utworzenie Sali tradycji rybackich w Czarnowęsach,
b) Pracownia tkaniny artystycznej i regionalnej sztuki ludowej - przedsięwzięcie utworzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Manowo.

Wizyta studyjna nr 7
Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania https://stowarzyszeniesgd.pl/

Prezentowane projekty:
a) Gościniec pod Kłosem - dostosowanie obiektu  do potrzeb prowadzenia działalności turystycznej i gastronomicznej,
b) Stacja postoju dla rowerzystów i pieszych w Mielnie,
c) Ścieżka turystyczna – Trasą Morsików Mieleńskich w Mielnie,
d) Mapa rowerowa „Velo Baltica na Pomorzu Zachodnim”.

Wizyta studyjna nr 8
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka www.mlgr.pl

Prezentowane projekty:
a) Utworzenie Sali tradycji rybackich w Czarnowęsach,
b) Budowa strefy rekreacyjnej,
c) Adaptacja istniejącej hali dla celów produkcyjnych – przetwórstwo rybne w miejscowości Będzino.

Wizyta studyjna nr 9
Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka www.mlgr.pl

Prezentowane projekty:
a) Rozwój przedsiębiorczości LGR poprzez utworzenie Osady Rybackiej,
b) Rozwój działalności gastronomicznej poprzez zakup wyposażenia związanego z serwowaniem dań z ryb,
c) Budowa strzelnicy w Popowie.

15.00–16.00 – Obiad.
16.00–16.10 – Wprowadzenie do warsztatów.
16.10–18.10 – Warsztaty w grupach tematycznych:
a) Jak usprawnić pracę LGD i SW? - Grupa VIII (sala Forum);
b) Jakie stosować kryteria wyboru? - Grupa I (sala Kino), Grupa II (pok. nr 624);
c) Stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowanych z EFRROW , za i przeciw. - Grupa III (pok. nr 623);
d) LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i polubili? - Grupa IV (Kręgielnia);
e) Projekty współpracy w nowej formule. - Grupa V (sala Klub);
f) Innowacyjne sposoby i pomysły na aktywizowanie społeczności lokalnej. - Grupa VI (sala Arena);
g) Inne źródła finansowania działalności LGD. - Grupa VII (sala Agora);
h) Jakie systemy informatyczne mogą się przydać LGD do bieżącej pracy? - Grupa IX (sala Capitol).

18.10–18.40 – Podsumowanie warsztatów.
20.00–21.30 – Kolacja.

27 września 2023 r.
08.00–08.40 – Śniadanie.
09.00–09:23 – Prezentacja przykładów projektów – dobrych praktyk, które otrzymał dofinansowanie z poddziałania 19.2. objętego PROW 2014-2020 w zakresie:
a) zachowania dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Stanisława Pańczuk (LGD Łączy Nas Kanał Elbląski),
b) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Jadwiga Kulczycka (Stowarzyszenie LGD Stobrawski Szlak),
c) zachowania dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Bożena Pełdiak (LGD Kwiat Lnu).
09.23–10.00 – Podejście LEADER w nowym okresie programowania wyzwania i oczekiwania z perspektywy:
a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejkich, MRiRW,
b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jolanta Perkowska - Zastępca dyrektora Departamentu Działań Dlegowanych ARiMR i Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,
c) samorządu województwa - Katarzyna Rogaczewska - Zastępca dyrektora Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzą Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
d) lokalnej grupy działania - Piotr Sadłocha - Prezes Polskiej Sieci LGD - Federacji Regionalnych Sieci LGD.
10.00–11.30 – Panel dyskusyjny – LEADER – perspektywy na przyszłość.
11.30–12.00 – Przerwa kawowa.
12.00–13.00 – Panel dyskusyjny – LEADER – perspektywy na przyszłość.
13.00–14.00 – Obiad

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2023 r. przez formularz dostępny na stronie Internetowej pod linkiem

Każda instytucja może zgłosić więcej niż jedną osobą. Zgłoszenia należy dokonywać dla każdej osoby oddzielnie. Proszę pamiętać, że organizatorzy gwarantują jedno miejsce każdej instytucji - pierwszej zgłoszonej osobie. Pozostałe osoby zostaną zaproszone - poinformowane o możliwości udziału w konferencji w miarę wolnych miejsc.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia od obiadu w dn. 25.09.23 r. do obiadu w dn. 27.09.2023 zgodnie z powyższym harmonogramem. Lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe delegujące uczestniczki/uczestników zobowiązane będą wpłacić nieoprocentowaną, zwrotną kaucję.

Wysokość i zasady nieoprocentowanej kaucji zwrotnej do przedstawicieli lokalnych grup działania i organizacji pozarządowych.

W związku z wysokimi kosztami kredytu, Zarząd PS LGD zdecydował o wprowadzeniu nieoprocentowanej kaucji zwrotnej, która będzie zabezpieczeniem, że zgłoszona osoba weźmie udział w konferencji.

Kaucja zostanie zwrócona w całości na konto wskazane przez LGD w zgłoszeniu, bez odsetek po zrealizowaniu operacji „LEADER – perspektywy na przyszłość”, jeżeli zgłoszona osoba weźmie udział w konferencji. Jeżeli osoba zgłoszona nie weźmie udziału w konferencji i nie zostanie zastąpiona nową osobą, organizactorzy zastrzegają sobie prawo do zwrotu kaucji z pomniejszeniem w proporcji wynikającej z kosztów, które zostaną poniesione, a nie będą uznane przez CDR w Brwinowie o. w Warszawie za kwalifikowalne.

Wysokość kaucji ustalono na kwotę 1 600,00 zł/osoby.

W sytuacjach losowych istnieje mozliwość zmiany uczestniczki/uczestnika po uprzednim przesłaniu informacji na adres p.sadlocha(at)lgd-srws.pl, jednak nie później niż w dn. 22.09.2023 r.

Każda LGD, organizacja pozarządowa , która dokona zgłoszenia otrzyma drogą mailową informację o numerze konta na które należy dokonać wpłaty kaucji oraz o ostatecznym terminie dokonania wpłaty. W przypadku braku wpłaty kaucji w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostanie anulowane, o czym LGD będzie poinformowana drogą mailową.

Zostań partnerem KSOW, odwiedź portal www.ksow.pl

 

Logowanie