Uklad: default;cID: 372;parentid: 115;parentid2: 88;parentid3: 1;
Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie „ZYDEL”

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocję potraw regionalnych i rękodzieła artystycznego” o akronimie „ZYDEL”

A oto kolejny projekt współpracy, który miał na celu wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich poprzez rozwój świadomości społeczności lokalnej, co do wartości ich dziedzictwa, w zakresie potraw rękodzieła artystycznego i potraw regionalnych oraz zainspirowanie, jak wykorzystywać je dla rozwoju danego obszaru.
W ramach projektu Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" i Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej" odbyły się 4 warsztaty. W każdym warsztacie wzięło udział po 10 uczestników.
1. Warsztat ceramiczno – garncarski.
2. Warsztat z kowalstwa artystycznego
3. Warsztat z rzemiosła drewnianego
4. Warsztat z twórczości plastycznej
Wartością dodaną projektu jest wydanie publikacji książkowej jak i mapy interaktywne w której możemy znaleźć lokalnych twórców ludowych, artystów, Koła Gospodyń Wiejskich itp.

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
tel. 413787177
e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com
www.lgdbadzmyrazem.pl

 


Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Logowanie