Uklad: default;cID: 265;parentid: 108;parentid2: 88;parentid3: 1;
Wyposażenie siłowni

Wyposażenie siłowni


Siłownie i miejsca rekreacji dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców i turystów, to dość często realizowane projekty w ramach dobrych praktyk. Zazwyczaj dotyczą one siłowni na świeżym powietrzy. Tym razem siłownia usytuowana w budynku OSP w Palczy to realizacja projektu w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Gminy Budzów. Społeczność lokalna zgłaszała potrzebę utworzenia miejsca ruchowej aktywności w czasie wolnym od pracy, szkoły, innych zajęć. Miejsce to miało służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu.
W związku z tym LGD "Podbabiogórze" zdecydowało się wesprzeć projekt gminy Budzów dofinansowując zakup nowoczesnej siłowni.
Dzięki temu osiągnięto m.in bardzo istotny cel „Podniesiono jakoś życia mieszkańców Podbabiogórza poprzez stworzenie warunków do sportu, rekreacji i kultury na terenie gminy”. A to jak wiemy przyczynia się do budowy bardzo cennego i niewymiernego kapitału społecznego.


Kontakt do LGD finansującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
tel.:33 874-41-72, 667-609-609
e-mail: podbabiogorze@op.pl

www.lgdpodbabiogorze.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie