Uklad: default;cID: 341;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Wiatr w żagle rozwoju gospodarczego obszaru LGD Zalew Zegrzyński

Wiatr w żagle rozwoju gospodarczego obszaru LGD Zalew Zegrzyński

Jak ponieść kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich zainteresowanie możliwościami rozwoju gospodarczego obszaru działalności LGD w oparciu o wykorzystanie walorów środowiskowych?
Dobrym przykładem jest projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Młodzi dla rozwoju - Emka wraz z Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, bo znaczna część osób korzystających z atrakcji Jeziora Zegrzyńskiego, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą opartą na bliskości tego dużego zbiornika wodnego to osoby przyjezdne.
W ramach projektu zakupiono jacht do celów szkoleniowych i rekreacyjnych. Zorganizowano podstawowy kurs żeglarza jachtowego dla 20 osób i kurs sternika motorowodnego dla 5 osób. Kursy były bezpłatne.
Projekt zakładał wypromowanie Zalewu Zegrzyński wśród samych mieszkańców, zarówno jako miejsce rekreacji, ale także doskonałe miejsce do rozwoju gospodarczego, poprzez możliwość rozwoju oferty turystycznej.

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
tel.(22) 76 40 203
e-mail: biuro@lgdzz.pl
http://www.lgrzz.pl/

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Logowanie