Uklad: default;cID: 79;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Wdrażanie Smart Village

Wdrażanie Smart Village

W dniu 24 maja 2021 r. zorganizowany został przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Polską Sieć LGD panel ekspertów dotyczący sposóbu wdrażania Koncepcji Smart Village. Reprezentujący Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Saltarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji Środowiskowych, Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej przedstawił założenia nowej interwencji, która zostanie wpisana do Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Pozwoli ona realizować inwestycji wynikające z Koncecpji SV związane z zapobieganiem zmianom klimatycznym.

Logowanie