Uklad: default;cID: 26;parentid: 3;parentid2: 1;parentid3: 0;
Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Walne Zebranie i wybory zarządu Polskiej Sieci LGD.

Tegoroczne Walne Polskiej Sieci, będzie zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. Planujemy połączyć je z posiedzeniem Grupy Tematycznej ds. Lider które odbędzie się w dniach 3-4 czerwca prawdopodobnie w Koszęcinie na Śląsku – Walne byłoby 3 czerwca o godz. 18:00. Datę i miejsce potwierdzimy.
Jak wiemy sieci regionalne są różnie umocowane prawnie., stąd przesyłam zasady reprezentacji ustalone przez Zarząd PS LGD
a). sieci formalne – w przypadku gdy reprezentowana byłaby przez:
– członka Zarządu uwidocznionego w KRS, osoba taka nie musiałaby posiadać żadnych dokumentów,
– każda inna osoba musiałaby posiadać pisemne pełnomocnictwo podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.
b). sieci nieformalne – reprezentant sieci nieformalnej powinien posiadać pełnomocnictwo podpisane przez co najmniej 50% LGD z regionu, przy czym w imieniu LGD podpisy powinny być złożone w sposób zgodny z reprezentacją grupy wskazaną w KRS. LGD może udzielić tylko jednego pełnomocnictwa.

Logowanie