Uklad: default;cID: 247;parentid: 108;parentid2: 88;parentid3: 1;

"Szanse dla Słabszych"

Oto bardzo ważny społecznie projekt "Szanse dla Słabszych", zrealizowany przez Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota. Polegał on na włączeniu w działania i życie społeczne osób starszych i osoby z niepełnosprawnościami.
Projekt został zaplanowany w odpowiedzi na zidentyfikowane w trakcie tworzenia strategii rozwoju problemy takie jak zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie wzrost popytu na usługi społeczne.
Rozpoznano też potrzeby grup niepełnosprawnych w zakresie szkoleń na tematy tabu oraz brak przystosowanych obiektów przeznaczonych do „ćwiczenia” usamodzielniania się młodych, niepełnosprawnych osób.
Celem projektu grantowego był więc wzrost dostępności usług społecznych oraz ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej. Każde zadanie w ramach projektu przyniosło odbiorcom wymierne korzyści w postaci nowych umiejętności i większej wiedzy na tematy takie jak: opieka nad chorymi i osobami w podeszłym wieku w domu, seksualność u młodzieży niepełnosprawnej, zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz ich zapobieganie. Ponadto przeprowadzono kursy obsługi komputera, korzystania z internetu i przygotowywania materiałów graficznych. Samodzielne mieszkanie osób niepełnosprawnych (pod okiem terapeutów) to również bardzo cenny efekt projektu.

 

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce
tel. 324515034, 517 793 539
e-mail: kierownik@morawskie-wrota.pl

www.morawskie-wrota.pl

 

 

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

 

Logowanie