Uklad: default;cID: 311;parentid: 107;parentid2: 88;parentid3: 1;
Strefy Aktywności

Strefy Aktywności

Jak powstrzymać lub odwrócić migrację społeczną ludzi ze wsi do miasta?

Dobrymi pomysłami mogą być działania będące składowymi projektu wdrożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w partnerstwie z LGD "Białe Ługi", Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" i Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Działanie te skupiały się na zapewnieniu mieszkańcom terenów wiejskich, odpowiedniej infrastruktury do rekreacji i spędzania czasu wolnego, ułatwiającej budowanie więzi społecznych oraz zapewniających odpowiedni komfort i satysfakcję z życia poza miastem.
W efekcie powstały dwie Lokalne Strefy Aktywności tj. miejsca zapewniające możliwość aktywnego spędzania czasu, rekreacji, rozwijania pasji i zainteresowań. W ramach projektu stworzono też jedno Miejsce Obsługi Turystów i trzy Miejsca Obsługi Rowerzysty. Ponadto powstało lub zostało doposażonych 25 sfer odpoczynku i relaksu.
Czas realizacji projektu przypadł na okres pandemii, która tylko uwypukliła potrzeby wzajemnej integracji społeczeństwa.

Kontakt do LGD realizującej projekt:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
tel. 41 30 74 938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
www.lgd-srws.pl

Logowanie